#ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับผู้บริหารสโมสรนักศึกษาแพทย์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ,รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริ…

Read More

#สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 รายได้เพื่อซ่อมแซมอาคารสุจิณโณ

เมื่อเวลา 18.30 น. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ. ห้องอาหารโรงแรมแกรนด์วิษณุอำเภอเมือง. …

Read More

#การประชุม หารือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 22 มิถุนาบน 2565 เวลา 14.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา…

Read More

#การประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การแก้ไขข้อมูล ปพ.3 ออนไลน์ กรณี ข้อมูลมีความผิดพลาดหลังโรงเรียนนำข้อมูลเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา…

Read More

#การประชุม (ร่าง) แผนการดำเนินงานการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแ…

Read More

#ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 . .

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรม…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มิ.ย. …

Read More

#รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือแคนนู คยัค สปริ้นท์ รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกา…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาส ในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด และก…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนฝึกอบรมและปฐมนิเทศสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบ…

Read More