#พิธีเปิด โครงการผู้บริหารฝ่ายวิชาการ พบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผู้บริหารฝ่…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 มิ.ย. …

Read More

#สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอย ชุดใหม่ วิสัยทัศน์เยี่ยม สานสัมพันธ์ โรงเรียนทำกิจกรรมดีๆของปรินส์รอยเชียงใหม่

นายสเปญ จริงเข้าใจ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประชุม คณะกรรมการชุดใหม่ที…

Read More

#” World Blood Donor Day , 14 June 2022 ” สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก สามัคคีคือพลัง-การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ 13-17 มิถุนายน 2565

” World Blood Donor Day , 14 June 2022 ” สัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก สามัคคีคื…

Read More