#ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับผู้บริหารสโมสรนักศึกษาแพทย์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ,รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีพร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการศึกษา ประชุมหารือเรื่องกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับผู้บริหารสโมสรนักศึกษาแพทย์

นำโดย นศพ.จิราชาญา ชูวุฒยากร นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ และทีมบริหารสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : หน่วยกิจการนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts