#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาส ในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาส ในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 สําหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 โดยมีผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้จัดโดยฝ่ายผู้แทนชั้นปี สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : หน่วยกิจการนักศึกษา
งานบริการการศึกษา
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts