#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 70 คน สะสม 7,174 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 256 คน สะสม 9,874 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/rQnky
Website : https://cmu.to/HW1JG
Blockdit : https://cmu.to/rQYQg
Twitter : https://cmu.to/E3Fsm
Telegram : https://cmu.to/7Yfdt
Line@MedCMU : https://cmu.to/-euYQ
Instagram : https://cmu.to/yax2p

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts