#สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ร่วมจัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.แม่ฮ่องสอน ปปส.ภาค 5 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เ…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะเศรษศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต…

Read More

#ปปส. ภาค 5 จัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” ณ จังหวัดน่าน

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ร่วมจัดนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี…

Read More

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา รณรงค์ค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรคก่อนลุกลาม .

เปิดตัวการใช้แอฟฯ Application TB Self Screening (TBSS) หวังให้ประชาชนใช้ประเมินความเสี่ยงต…

Read More

#การประชุม หารือ โครงการการประชุมราชการประจำปี พ.ศ.2565 “สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการ…

Read More

#การประชุมการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาล…

Read More

#กราบนมัสการเรียนปรึกษา พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัด ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงอาคาร “สุจิณโณ”

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , อาจ…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท จากบริษัท สหธารา 60 จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท จ…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดพิธีลงนามใ…

Read More

#พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” . .

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา …

Read More