#เข้าพบ ”รองหมู”เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แนะกระบวนการ การจัดการแข่งขันกีฬาและการตัดสินกีฬา

วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผอ.วรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการ…

Read More

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards) . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards)…

Read More

#ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จำนวน 300,000 บาท โดยสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณ…

Read More

#”รองหมู” ให้เกียรติรับชมและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งกีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.ท่านรองฯ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบด…

Read More

#การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬ…

Read More

#นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ ได้เข้าพบสวัสดีและมอบของที่ระลึกให้กับ ท่านรองฯ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ตันสาสี และนางสาวดวงอักษร ใ…

Read More