#มช. เปิดตัวหอพักนักศึกษาใหม่สุดปัง หอพักชาย 1,2 และหอพักหญิง 11,12 ให้บริการแล้วในปีการศึกษา 2565

ห้องพักรองรับนักศึกษาห้องละ 2 คน มี Furniture เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว พร้อมเครื่องทำ…

Read More

## ชมรมจิตอาสาร้องเพลงอุทยานสวรรค์มอบข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วย#

เมื่อเวลา 10:00 น วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2565 ชมรมจิตอาสาร้องเพลงอุทยานสวรรค์ประกอบด้วย นา…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.19 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา…

Read More

#การประชุมบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลั…

Read More

#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ประชุมคณะทำงานขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”We

วันพุธที่ 8 มิถุนายน2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (ชั้น 3) ร.…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มิ.ย. 2…

Read More

#คณบดีคณะแพทย์ มช. – ผอ.รพ.สวนดอก เผยผลงาน และความก้าวหน้าของพันธกิจหลักของคณะฯ พร้อมเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อก้าวสู่การเป็น “คณะแพทย์ในดวงใจ โรงพยาบาลในดวงใจ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึ…

Read More

#พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึก…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,300,000 บาท จาก ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ หัวหน…

Read More