#สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 รายได้เพื่อซ่อมแซมอาคารสุจิณโณ

เมื่อเวลา 18.30 น. วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ. ห้องอาหารโรงแรมแกรนด์วิษณุอำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์มีการประชุมสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย. นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์. นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทันตแพทย์สุพจน์. หวังปรีดาเลิศกุล นายกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัยจินดาพันธ์. นายอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์. ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ประมาณกว่า 30 คน
สืบเนื่องจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่ สมาคม ร่วมกับนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่จังหวัดกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการ”ปั่นเพื่อน้อง “ระหว่างกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสุจิณโณ. โรงพยาบาลสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางกรุงเทพมหานคร -อ่างทอง-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์- จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์จะให้การต้อนรับและรวบรวมเงินบริจาคตลอดจนการจัดงาน”ราตรีอ่างแก้วจังหวัดนครสวรรค์” นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ชาวสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกัน ให้การต้อนรับและบริจาคเงินสมทบทุนพร้อมร่วมงาน ราตรีอ่างแก้วนครสวรรค์ ตามวันเวลา ดังกล่าว


นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ. ทันตแพทย์สุพจน์หวังปรีดาเลิศกุล ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับกับ. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย. จินดาพันธ์. นายอำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์คนใหม่

Related posts