##สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาคีเครือข่ายขอเชิญร่วมงาน “สืบค้นภูมิปัญญาไทย เชื่อมสายใยต้นน้ำเจ้าพระยา สร้างคุณค่าอาหารถิ่น สืบสานศิลป์อาภรณ์ “

เมื่อเลา 09.00 น.วันอาทิตย์ที่. 5. มิถุนายน. 2565. นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจั…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 มิ.ย. 2…

Read More

#พิธีถวายเครื่องสักการะบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบว…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 มิ.ย. 2…

Read More

#ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการผู้นำสมัยใหม่ หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ (รัฐศาสตร์)

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อ…

Read More