#ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Center of Medical Rehabilitation สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี , ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศ…

Read More

#ครั้งแรกในรั้วมช.!! กับกิจกรรมเทศกาล Pride Month ขอเชิญร่วมงาน “RAINBOW’s WORLD” 🌈 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00-20.00 น.

ครั้งแรกในรั้วมช.!! กับกิจกรรมเทศกาล Pride Month ขอเชิญร่วมงาน “RAINBOW’s WORL…

Read More

##สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมประชุมคณะกรรมการ#

เมื่อเวลา 9:00 น. วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมิน…

Read More

#พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐ…

Read More

#ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นิติมานุษยวิทยา ประจำปี 2565

รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเช…

Read More

#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรง…

Read More