#คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท จาก บริษัท นวลเบเกอรี่ 1988 จำกัด โดย คุณนวลจันทร์ ลือชูวงศ์ และ นพ.จอมชัย ลือชูวงศ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรม…

Read More

#รับมอบเงินบริจาค จากคุณธนิกา ดอกดวง จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าหน่วยรับบริจาค ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ค…

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ มูลค่า 150,000 บาท

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแล…

Read More

#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคุณกนกกุล กล้าสุคนธ์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500…

Read More

#UKM และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดโครงการ e-ASEAN Youth Volunteer Programme (e-AYVP) Thailand 2022 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …

Read More

#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 125,000 บาท จากคุณนิรุตติ์ แสนไชย สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 125,000 บาท จาก…

Read More

#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท จากผู้แทนคุณอรทัย อุดมลาภธรรม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1…

Read More

#🌿 รู้จัก กัญชาเพื่อการแพทย์ เทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก

🔸กัญชาเป็นพืชที่ได้รับความสนใจทั่วโลก โดยหลักฐานจากชาวกรีกและชาวโรมัน ใช้รากกัญชาเป็นยาลดค…

Read More