#ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์

ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อ ท้าวเวสสุวรรณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพ…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “การประชุมเพื่อจัดทำ…

Read More

#การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกา…

Read More

#ผวจ.นครสวรรค์ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ครบวงจร

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน. 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จ…

Read More

#สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุ…

Read More

#พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand Olympiad in Informatics 2022) . .

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขัน…

Read More

##ม.ราชภัฎนครสวรรค์มอบแหล่งเรียนรู้ด้ารศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น#

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศ…

Read More

#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก พ.ต.ท. เกรียงเดช สดใสกิจ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 มิ.ย. 2…

Read More