#คนดีศรีเชียงใหม่ พ่อกำนันถา “อินภา หลวงใจ” เป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2564 กระทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นประธานมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ โครงการคนดีศร…

Read More

##สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 มิ.ย. 2…

Read More

#กรมอุทยานฯ ติวเข้มสร้างความเข้าใจ “หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ-วนอุทยาน” ทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ…

Read More

#ทส. ติวเข้มสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ “นบส.ทส. รุ่นที่ 1” ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน

วันนี้ (6 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส…

Read More

#ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาอเมริกัน โครงการ USAC Summer 2022 Session 1ในโอกาสที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อ…

Read More

#กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรภาษามือสากล International Sign Language 30 ชั่วโมง)

งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศั…

Read More