#ต้อนรับ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี, รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี คณะแ…

Read More

#รองคณบดี​คณะแพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค จาก เพื่อนร่วมรุ่น สิริมังคลานุสรณ์ รุ่นที่ 21 จำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะแพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค จาก เพื่อนร่วมรุ่…

Read More

#ต้อนรับ Professor Dr. Ana Catarina Almeida Souda นักวิชาการจาก Universidade de Evora, Portugal ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Staff Mobility for teaching ” ERAMUS+ International Credit Mobility”

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายนูนู มานูเอล เด ปิเมน…

Read More

#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น “ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565”

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬา โรงเรียน…

Read More

#เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างปลอดภัย ใส่ใจทุกมาตรการ

สวนสัตว์เชียงใหม่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การ…

Read More