#สโมสรไลออนส์สากลภาค310 เอ2 สัมมนาคณะกรรมการบริหารภาคและคณะกรรมการบริหารประจำปี ณ จังหวัดชลบุรี#

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเซียพิทยา จังหวัดชลบุรี. มีการประชุมส…

Read More

#โรงเรียนดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ โกอินเตอร์ นำนักเรียนแข่งเปียโน คว้ารางวัล ระดับนานาชาติ

โรงเรียน ดนตรียามาฮ่านครพิงค์ เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ จรีรัตน์ พงศ์อุดม พานักเรียนเปียโน จำ…

Read More

#บรรยากาศการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์ กับนิสิต นักศึกษาในงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ สร้างคว…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. …

Read More

#การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัด “การประชุม…

Read More

#ร่วมรับมอบ เงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และรองเท้า จำนวน 210 คู่ จาก อาจารย์ ธัญชนก ผลดี ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม B&S789

คุณพิสุทธา มั่นเหมาะ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช…

Read More

#รับมอบเงินบริจาค จาก ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. จำนวน 10,000 บาท

คุณบุญเฉลา สุริยวรรณ หัวหน้าหน่วยรับบริจาค ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ค…

Read More