#แถลงการณ์ร่วมของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ความเห็นต่อนโยบายกัญชาของประเทศไทยช

แถลงการณ์ร่วมของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ความ…

Read More

#ปปส. ภาค 5 จัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ประเภททองและเครื่องประดับ กว่า 150 รายการ ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ ได้เงินกว่า 1.6 ล้านบาท

วันนี้ 18 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการขา…

Read More

#โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา 3 ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารใหม่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ .

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อ…

Read More

#คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 568 ที่ทำการเผยแพร่บทความ : “ปาฏิหาริย์” และ “บุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่” วาระสุดท้ายก่อนจากลา

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณนิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 568 ที่ทำการเผยแพร่บทความ : “ปาฏิหาร…

Read More

#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. …

Read More

#พิธีเปิดโครงการรับน้องท่องเมือง ครั้งที่ 1 (ทัศนาล้านนาวิถี) รอบที่ 2 . .

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิ…

Read More

#รับมอบหนังสือที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย จำนวน 2,000 เล่ม จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกีย…

Read More

#มช. จับมือ สสน. สร้างต้นแบบ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า” ภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์กา…

Read More