เชียงราย คว้า 12 รางวัล และ พะเยา อีก 1 รางวัล จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

🎊.เชียงราย คว้า 12 รางวัล และ พะเยา อีก 1 รางวัล จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 11,000 บาท จาก คุณวีรชัย ปฐมเนติกุล ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1 และ คุณเพทาย ขวัญเมือง รองผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน …

Read More

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิด​ การนำเสนอผลการวิจัยโครงการ Brand Audit และการกำหนดกลยุทธ์​ของแต่ละส่วนงาน

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​…

Read More

###เปิดคลินิกหมอกุลนิดา กัมปนาท โดยหมอผู้เชี่ยวชาญดีกรีเกียรตินิยม ที่หมู่บ้านดรีมแลนด์###

เมื่อเวลา 07.30 น วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ คลีนิกหมอกุลนิดา กัมปนาท ตั้งอยู่บ้านเลขที่ …

Read More

รับมอบ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 750,000 บาท จาก มูลนิธิร่วมกตัญญู

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย พว.กมรวรรณ ห…

Read More

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59 ปี

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้…

Read More

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 15,000 บาท จาก คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 15,000 บาท จา…

Read More

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปรียบดั่ง “แสงรุ้งนำทาง แห่งสะพานเชื่อมบุญ” จากผู้ป่วยภาวะสมองตาย รายที่ 35 สู่การบริจาคอวัยวะเพื่อชุบชีวิตผู้ป่วยใหม่ต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 คุณไพรยนต์ จูยกปิ่น อายุ 38 ปี หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ญาติจึงนำผู…

Read More