###ชมรมเพื่อนนครสวรรค์บ้านเรา มอบเงินสมทบทุนการศึกษาให้กับ อบจ. นครสวรรค์ ช่วยน้องที่ครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจ###

วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ส.อ.คิมหันต์ ตลับนาค…

Read More

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ประชุมประจำเดือน แลกเปลี่ยนความคิด ในการจัดงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

อู๊ด (ข่าวทีวี ช่อง 5) กิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ประชุมประจำเดือน แล…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการปัญญาพัฒน์ รุ่นที่ 4

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการสัมภาษณ์ เ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2023 รุ่นที่ 5

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบ…

Read More

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2567

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พ…

Read More

งานวันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ของตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระราชชายา เจ้าดารารัศมี กองบังคับการ ตำรวจตระเวนชายแดนภ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตร…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 “

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิดการอบ…

Read More