ลงนาม บันทึกความเข้าใจ ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และรศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นา…

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ น…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง CATALYZING HEALTH INNOVATION THROUGH UNIVERSITY RESEARCH AND ECOSYSTEM

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ…

Read More

###นายก อบจ.นายอำเภอ นายก อบต. จนท.รพ.สต. พร้อม CG เข้าเยี่ยมคนชราที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พร้อมช่วยปรับสภาพที่อยู่###

วันที่ 8 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุ…

Read More

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้ คุณแม่ คุณพ่อ และลูกน้อย

วันที่ 9 ก.ย. 66 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้ คุณแม่ คุณพ่อ และลูกน้อ…

Read More

พ่อเมืองเพชรบุรีเป็นประธาน เปิดงานเทศกาลกินหอย​ตกหมึก​ @ ชะอำ ครั้ง​ที่​ 22 ณ​ จุดชมวิวชาย​หาดชะอำ​

วันที่​ 9 กันยายน 2566​ เวลา 20.00 น.​ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ประธานย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอก กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และการเสวนานวัตกรรม MEDCHIC Innovation Day 2023

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ประธานย่านนวัตกรรมทา…

Read More