รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59 ปี

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59 ปี และพิธีทำบุญครบรอบ 114 ปีชาตกาล ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้ล่วงลับ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts