การเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่ประยุกต์ใช้การบริการบอกตำแหน่ง ” อยู่ไหน 3 มิติ” (Wheel-B)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การ…

Read More

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ Auto CPR มูลค่า 750,000 บาท จากมูลนิธิร่วมกตัญญู

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิชัย ปุญญะยันต์…

Read More