อปท อ.ดอยสะเก็ด ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา

วันนี้ 31 สค 66 เวลา 09.30 น.นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย 1 ใน 3 ของ อปท อ.ดอยส…

Read More

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณสุวรรณ และ ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ พร้อมหลานๆ และญาติทุกคน

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน…

Read More

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก รศ.ดร.บุญเสริม และ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก…

Read More

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะครู – นักเรียน เยือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แ…

Read More

สวนนงนุชพัทยา ต่อโปรเที่ยวเลยไม่ต้องรอสำหรับผู้สูงอายุลด50% ตลอด กันยายน 2566

สวนนงนุชพัทยา จัดโปรโมชั่นพิเศษไทยเที่ยวไทยสำหรับผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่60ปี ขึ้นไป )ซื้อบ…

Read More