คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 200,000 บาท จาก คุณบรรณกร และ คุณอรอนงค์ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมครอบครัว

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน …

Read More

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านวิกฤตสุขภาพจิต ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณภัยและจิตเวชฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 1 และ 2

วันนี้ (12 กันยายน 2566) นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานใน…

Read More

อดีต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุนการศึกษาเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเรียนดีความประพฤติดี

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนพิษณุโลกและสุโขทัยได้แจ้งให้ทราบว่าในป…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 1,500,000 บาท จาก คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ…

Read More

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ 🔸สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และ ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ 🔸สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ …

Read More