คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 11,000 บาท จาก คุณวีรชัย ปฐมเนติกุล ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1 และ คุณเพทาย ขวัญเมือง รองผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 11,000 บาท จาก คุณวีรชัย ปฐมเนติกุล ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1 และ คุณเพทาย ขวัญเมือง รองผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ เหนือ 1 เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศลมหิดล ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts