เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา อบรมความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิด 4 สายพันธุ์ ใหม่ 2023 .

หน้าฝนนี้ โรคไข้เลือดออกระบาด.. โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จัด…

Read More

มูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศร่วมบูชาระลึกพระคุณพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวงสรวงบูชาองค์บูรพกษัตริย์ล้านนา

มูลนิธิอาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศร่วมบูชาระลึกพระคุณพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยเป็นเจ…

Read More

###สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์เข้ารับประกาศเกียรติคุณตำรวจดีเด่น 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6###

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก พันตำ…

Read More

กราบนมัสการปรึกษา หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อม คุณคมกฤช จูตะกานนท…

Read More

โครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เ…

Read More

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันรัฐวาหกิจไทย ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายช…

Read More