รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 15,000 บาท จาก คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 15,000 บาท จาก คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อรถเข็นของสแตนเลส สำหรับหอผู้ป่วยไตเทียมฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts