โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย (คปอ) ปีที่ 14 ระดับแพลทินัม และด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12 .

โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนาม…

Read More

ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแด่คุณนราธิป หิรัญวุฒิกุล ผู้บริหาร เพจเฟซบุ๊ก จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมคณะ มอบพวงหรีดเ…

Read More

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “Charming night market”

เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอ…

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2567

วันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมปร…

Read More

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาโรงเรียนฯ

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายใ…

Read More

คลองสวยน้ำใส รวมแรงไทยรักษาน้ำใส ในทุกคูคลอง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับณฑลทหารบกที่33และหน่วยงานภาคีดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง

วันที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเ…

Read More