พิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน พุทธิโศภณ และการทอดผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุนในการสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน

วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม…

Read More

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง บุญโญรส . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีบำเพ็ญ…

Read More

จิตอาสา ๙๐๔ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๔๑ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยา จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคังการกองบิน ๔๑ …

Read More

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดความยุ่งยาก ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น”

นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายสาธิต วคินเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้…

Read More

นายกเชิงดอยร่วมสมาชิก พร้อมด้วยจิตอาสาร่วมกัน สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ

นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายกนักพัฒนา พร้อม…

Read More

นายอำเภอแม่วางเป็นประธาน การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้งผู้ช่วยฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. ที่ห้องประชุมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียง ใหม่ นาย…

Read More

นายอำเภอแม่วางเป็นประธาน พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใ…

Read More