รับมอบ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 750,000 บาท จาก มูลนิธิร่วมกตัญญู

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์​ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย พว.กมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน และ พว.สุชิน ติ่งหมาย หัวหน้าหน่วยตรวจฉุกเฉิน งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 750,000 บาท จาก มูลนิธิร่วมกตัญญู ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts