รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณนิตยา วัฒนคุณ พร้อมครอบครัว

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จา…

Read More

เทศบาลเชิงดอย ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ผลิตชาสมุนไพร

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีฯ และนายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกฯ ให้…

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “​ Non-Technical Skills ” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏ…

Read More