คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ WFME

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตร…

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน พลศึกษาเกมส์

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพ…

Read More

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Systematic review & Meta-analysis”

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติก…

Read More

###The G จัดโครงการ “The G สานฝันเพื่อน้อง” มอบทุนเรียนฟรีที่เดอะจี พร้อมทุนการศึกษาให้อีก 7500 และข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา###

เมื่อเวลา 15:00 น วันที่ 10 กันยายน 2566 ณโรงเรียนวิชาวดี เลขที่ น 36 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเม…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ พ่ออุ้ยมูล หน่อเรือง โยมบิดา พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (บ้านเด่น)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพ…

Read More