พิธีรับมอบทุนสนับสนุน การวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 8,000,000 เยน จาก Mr. Noriyuki Kubodera, Vice President of Murata Manufacturing Co., Ltd. Representative of MSF

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธีรับมอบทุนสนับสนุน การวิจัย…

Read More

สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมเสมือนจริงการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (26 กันยายน 66) ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ นายว…

Read More

“ผอ.ปู” ร่วมงานแสดงความยินดีแห่งการสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 74 ปี

ค่ำวันที่ (25 กันยายน2566)นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และหัวหน้าโครงกา…

Read More