###เปิดคลินิกหมอกุลนิดา กัมปนาท โดยหมอผู้เชี่ยวชาญดีกรีเกียรตินิยม ที่หมู่บ้านดรีมแลนด์###

เมื่อเวลา 07.30 น วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ คลีนิกหมอกุลนิดา กัมปนาท ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 888/224 หมู่ 14 ถนนพรหมนิมิตร ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังวัดนครสวรรค์ (เส้นดรีมแลนด์ จากแยกโตโยต้าเขาขาด 1 กิโลเมตร) นายแพทย์กัมปนาท. สุริย์ เจ้าของและผู้จัดการคลนิก เปิดเผยว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากราชการในช่วง ตอนหัวค่ำและวันหยุดราชการ ที่ไม่ได้เข้าเวร ที่โรงพยาบาล มาเปิดบริการให้ประชาชน ที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านดรีมแลนด์ หมู่บ้านเอื้ออาทร1 และ 3 หมู่บ้านศรีมาย หมู่บ้านศุภาลัย หมู่บ้านไอซแลนด์และใกล้เคียงที่เจ็บป่วย ไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการในเมือง ได้มาใช้ โดยการที่ คลินิก แห่งนี้


ซึ่ง เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-11.30น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
โดยคุณหมอเจ้าของคลินิก เปิดเผยต่อไปว่า การเปิดคลินิก บริการใน concept ดูแลสุขภาพองค์รวม มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะรายบุคคล รักษาโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ เป็นต้น


มีความชำนาญในการรักษาโรคทั่วไป และโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยและญาติสามารถพูดคุย ซักถามได้อย่างญาติมิตร ยินดีตอบคำถาม พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจทันสมัย ทันเหตุการณ์สอดคล้องกับการเจ็บป่วย และโรคระบาด เข้าถึงง่าย ราคายุติธรรม
สำหรับ แพทย์ประจำคลินิก นายแพทย์กัมปนาท สุริย์ จบแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คนไข้ที่ สนใจไปใช้บริการ โทรติดต่อ ได้ที่หมายเลข 085-151-8627

Related posts