รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปรียบดั่ง “แสงรุ้งนำทาง แห่งสะพานเชื่อมบุญ” จากผู้ป่วยภาวะสมองตาย รายที่ 35 สู่การบริจาคอวัยวะเพื่อชุบชีวิตผู้ป่วยใหม่ต่อไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 คุณไพรยนต์ จูยกปิ่น อายุ 38 ปี หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ญาติจึงนำผู้ป่วยส่งยังโรงพยาบาลดอยสะเก็ด และส่งต่อการรักษามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทีมแพทย์ภายหลังได้ลงความเห็นว่าผู้ป่วยอยู่ใน “ภาวะสมองตาย”

ทั้งนี้ทางญาติมีความเห็นร่วมกันว่า มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้อีกหลายชีวิต ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้ประสานงานกับสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้คุณไพรยนต์ จูยกปิ่น ได้บริจาค ตับ ไต ลิ้นหัวใจ และดวงตา

ด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณไพรยนต์ จูยกปิ่น ไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดี (เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566)

ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม บริจาคอวัยวะ จุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2. แอปพลิเคชั่น ชื่อ บริจาคอวัยวะ สามารถกรอกรายละเอียดได้

แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะ และดวงตาได้ที่
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม บริจาคอวัยวะ ณ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ
2. ธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ
3. กรอกออนไลน์ ที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ติดต่อสอบถาม : 089-9996000, 0918513391 แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสุจิณโณ

อย่างไรก็ตาม การบริจาคอวัยวะผู้ป่วยภาวะสมองตาย นั้น เปรียบเสมือน“พินัยกรรมอวัยวะ” ถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะสมัครใจในการบริจาคอวัยวะ หากญาติไม่ยอมผู้เสียชีวิตย่อมไม่สามารถบริจาคได้ ดังนั้นการส่งต่อชีวิตจึงเป็นแรงกำลังสำคัญของญาติผู้ป่วยที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

***ภาพและบทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว

เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts