###นายก อบจ.นครสวรรค์ พบปะ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่วงก์ แจ้งแนวความร่วมมือดูแลประชาชน และการร่วมพัฒนาท้องุถิ่น###

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ …

Read More

โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิต แบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณภัยและจิตเวชฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2 (อบรมภาคทฤษฎี รูปแบบ online)

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติ…

Read More

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาพร้อมเปิดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ…

Read More