ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน พลศึกษาเกมส์

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “พลศึกษาเกมส์” ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Related posts