พิธีส่งข้าราชการและทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีส่งข้าราชการและทหารกองประจำการไปปฏิบัติราชการสนาม พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในการเดินทางไปราชการสนาม โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑


ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการและทหารกองประจำการในสังกัดกองบิน ๔๑ ที่ไปปฏิบัติราชการสนาม ณ ฝูงบิน ๔๑๖ (เชียงราย), สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ,สถานีรายงานภูเขียว และสถานีรายงานสมุยในวาระ 1 ตุลาคม 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน โดยในพิธี ได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและทหารกองประจำการที่ไปปฏิบัติราชการสนามในครั้งนี้

Related posts