คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ WFME

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ WFME ของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารสู่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ศศค.) อย่างทั่วถึง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมงาน จัดโดย งานบริการการศึกษา ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts