หารือความร่วมมือทางการแพทย์ ในโอกาสมาร่วมงาน MEDCHIC Innovation Day 2023

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ ดร.ศวิต กาสุริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์เนคเทค , ดร.วงศกร พูนพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ และ ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ คณะผู้วิจัยโครงการ Medical AI Consortium และพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในโอกาส เข้าหารือความร่วมมือทางการแพทย์ ในโอกาสมาร่วมงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts