ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์มช. และ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ดร.ดุษิต พรหมชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ งาน MEDCHIC Innovation Day 2023 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts