ลงนาม บันทึกความเข้าใจ ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และรศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี ลงนาม บันทึกความเข้าใจ ด้านการพัฒนา Digital Health Tech Platform ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) ระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ร่วมกับ ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และ ดร.ประภาศรี เบญจศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน MEDCHIC Innovation Day 2023 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts