###นายก อบจ.นายอำเภอ นายก อบต. จนท.รพ.สต. พร้อม CG เข้าเยี่ยมคนชราที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง พร้อมช่วยปรับสภาพที่อยู่###

วันที่ 8 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ โดยมี ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำ คำยอด นายอำเภอท่าตะโก ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมคนชราที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง นายคำมี พิลาลัย อายุ 85 ปี ที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 3 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

โดยในการเข้าเยี่ยมวันนี้ นายก อบจ. ได้พูดคุยสอบถามอาการ พร้อมมอบเครื่อง​อุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวของ นายคำมี พิลาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือในเบื้องต้น​ แล้วแจ้งนายกอบต.วังมหากร ให้ช่วยจัดเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.มาออกแบบ ทางลาดขึ้นลงหน้าบ้านของนายคำมี เพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต อันเป็นการปรับสภาพที่พักอาศัยให้เหมาะสมและดีขึ้น โดยทางอบจ.นครสวรรค์ร่วมกับสปสช.จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ


////

Related posts