#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท จากบริษัท สหธารา 60 จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 450,000 บาท จากบริษัท สหธารา 60 จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts