คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 1,500,000 บาท จาก คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 1,500,000 บาท จาก คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บ้านพัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts