คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก วัดพระธาตุดอยคำ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บ้านพัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts