นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย รับเงินอุดหนุน จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันนี้ 1 ก.ย.66 เวลา 09.30 น.นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย รับเงินอุดหนุน จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อไปดำเนินกิจกรรมโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเชิงดอย ต่อไป

Related posts