โครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิต แบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณภัยและจิตเวชฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2 (อบรมภาคทฤษฎี รูปแบบ online)

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย ด้านวิกฤตสุขภาพจิต แบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณภัยและจิตเวชฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2566 (อบรมภาคทฤษฎี รูปแบบ online)

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต สำหรับบุคลากรทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2 ทีม MERT ทีม Mini MERT ทีม PERT ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมตำรวจ ทีมกู้ชีพ ฝ่ายปกครอง และทีมที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน, นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมรับมอบของที่ระลึก

Related posts