โครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงหลังวัยเกษียณ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ และ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตหลังเกษียณ สุขภาพและข้อควรระวัง ในวัย 60 ปี” พร้อมวิทยากรผู้มีประสบการณ์หลากหลายท่าน ที่ได้มาให้ความรู้และการดูแลสุขภาพ ด้านการเงินและภาษี และกฎหมายมรดกและกฎหมายอื่นๆ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/bf39fa65-c21f-4363-a83d-0ae78e5569c7

Related posts