#สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Home Isolation 51 คน สะสม 7,114 คน

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation 83 คน สะสม 9,252 คน

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/rmAz3
Website : https://cmu.to/nWZxF
Blockdit : https://cmu.to/f799w
Twitter : https://cmu.to/rEF5O
Telegram : https://cmu.to/vq1W8
Line@MedCMU : https://cmu.to/jQVBY
Instagram : https://cmu.to/N4gwp

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts